เทพเจ้า

“ป้านกู่”เทพผู้สร้างโลก ตำนาน และความเชื่อของจีนโบราณ
 • มือปริศนา
 • 2020-07-25 16:08:29
 • 467

“ป้านกู่”เทพผู้สร้างโลก ตำนาน และความเชื่อของจีนโบราณ ประเทศจีน มีตำนานเล่าขานถึงเรื่องราวต่างๆมากมาย ซึ่งหนึ่งในความเชื่อที่เก่าแก่ และมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก คือ ตำนานของเทพเจ้า  “ป้านกู่” ผู้สร้างโลก ที่สามารถพบได้บ่อยครั้ง…

อ่านต่อเพิ่มเติม
เทพกสิกร “เสินหนง” ราชาแห่งการแพทย์สมุนไพรจีน
 • มือปริศนา
 • 2020-07-25 16:21:14
 • 248

เทพกสิกร “เสินหนง” ราชาแห่งการแพทย์สมุนไพรจีน เสินหนง เป็นหนึ่งในเทพ ที่ได้รับการเคารพนับถือย่างมากจากชาวจีน ด้วยการมอบความรู้ด้านเกษตรกรรม การแพทย์ และประเพณีวัฒนธรรมต่างๆที่กลายมาเป็นรากฐานสำคัญ ที่นำประเทศจีนเข้าสู่การพัฒนา จนกระทั่งกลายเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ในปัจจุบัน…

อ่านต่อเพิ่มเติม
เจ้าแม่หนี่วา เทพมารดา ผู้พิทักษ์ของชาวจีน
 • มือปริศนา
 • 2020-07-25 16:31:37
 • 1522

เจ้าแม่หนี่วา เทพมารดา ผู้พิทักษ์ของชาวจีน             “เจ้าแม่หนี่วา” เป็นเทพธิดาแห่งสรวงสวรรค์ ตามความเชื่อของชาวจีนโบราณ ในฐานะมารดาผู้สร้างมนุษย์ ผู้ซ่อมเสาค้ำสวรรค์ อีกทั้งยังเป็นผู้พิทักษ์ปกป้องโลกใบนี้จากภัยพิบัติต่างๆ…

อ่านต่อเพิ่มเติม
มังกรจีน ความเชื่อและความสัมพันธ์ด้านวิถีชีวิตชาวจีน
 • กาลนาน
 • 2020-07-29 19:15:30
 • 260

มังกร จีน มังกรจีน ความเชื่อและความสัมพันธ์ด้านวิถีชีวิตชาวจีน ในวัฒนธรรมของจีนโบราณเมื่อกว่า 4,000 ปี ก่อน เชื่อกันว่า “มังกร” เป็น สัญลักษ์ของ “จักพรรดิ” เนื่องจาก มังกร จีน เป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังอันศักดิ์สิทธิ์แห่งฟากฟ้าและผืนดิน…

อ่านต่อเพิ่มเติม
ท้าวกุเวร จ้าวแห่งยักษ์ ราชาแห่งผี
 • กาลนาน
 • 2020-07-30 14:14:48
 • 293

    ท้าวกุเวร เทพผู้คุ้มครองจตุโลกบาลแห่งทิศเหนือ             ท้าวกุเวร... มีศักดิ์เป็นหนึ่งในสี่ ของจาตุมหาราช ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองเหล่ายักษ์ รากษส คุหยัก กินนรและกินรี…

อ่านต่อเพิ่มเติม
เหม่งป้อ (Meng Po) หญิงชราแห่งการหลงลืม ในตำนานจีน
 • กาลนาน
 • 2020-10-15 14:30:45
 • 274

  เหม่งป้อ (Meng Po) หญิงชราแห่งการหลงลืม เฝ้าส่งผู้เกิดใหม่ ในตำนานของประเทศจีน             เหม่งป้อ (Meng Po) เป็นหนึ่งในผู้ดูแล ณ ดินแดน Di Yu หรือขุมนรกของประเทศจีนที่ดูแลศาลที่…

อ่านต่อเพิ่มเติม
อามาโนะซาโกะ (Amanozako) เทพธิดาปีศาจ ผู้ต่อต้านสวรรค์ แห่งประเทศญี่ปุ่น
 • กาลนาน
 • 2020-12-03 12:55:47
 • 245

  อามาโนะซาโกะ (Amanozako) เทพธิดาผู้บ้าคลั่งที่ความโกรธเกรี้ยวทำลายได้แม้แต่สวรรค์ ในตำนานของญี่ปุ่น             อามาโนะซาโกะ หรือ Amanozako เป็นเทพธิดาปีศาจที่น่าหวาดกลัวและทรงพลังเป็นอย่างมาก…

อ่านต่อเพิ่มเติม
เอ็นมะไดโอ (Enma Daiō) จ้าวนรกผู้เปี่ยมด้วยเมตตา ของประเทศญี่ปุ่น
 • กาลนาน
 • 2021-02-06 12:34:24
 • 192

           เอ็นมะไดโอ (Enma Daiō) เทพผู้พิพากษาบาปมนุษย์ ผู้เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตา ความเชื่อของชาวญี่ปุ่น             เอ็นมะไดโอ (Enma Daiō) เป็นเจ้าแห่งนรก…

อ่านต่อเพิ่มเติม
โฮโซงามิ (Hōsōgami) เทพไข้ทรพิษ แห่งประเทศญี่ปุ่น
 • กาลนาน
 • 2021-03-02 12:57:27
 • 32

  โฮโซงามิ (Hōsōgami) เทพเจ้าชั่วร้าย ผู้นำพาโรคไข้ทรพิษแพร่ไปทั่วดินแดนญี่ปุ่น             โฮโซงามิ (Hōsōgami) จัดว่าเป็น “ยาคุเบโยกามิ” ประเภทหนึ่ง พวกมันปรากฏตัวให้เห็นในหลากหลายรูปแบบ…

อ่านต่อเพิ่มเติม

แท็กล่าผี